Welkom

 

De Verladers Overleg Werkgroep Wal-Schip (VOW)
is een operationeel georiënteerde werkgroep met leden van verladende en vervoerende brancheorganisaties.
Deze branches zijn lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG).

 

De bezorgdheid over een uniforme kijk op veiligheid, milieu en gezondheid in de binnentankvaart heeft er toe geleid dat de VOW in 1993 is opgericht, met als doel periodiek bij elkaar te komen om operationele problemen te bespreken die zich op de terminals, specifiek op het wal-schip werkgebied, voordoen en trachten deze op te lossen, echter zonder enige inmenging naar de bedrijven toe.