Welkom

 

De Verladers Overleg Werkgroep Wal-Schip (VOW)
is een tactisch / operationele werkgroep met leden van verladende en vervoerende brancheorganisaties van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG).

 

De bezorgdheid voor veiligheid, milieu en gezondheid heeft er toe geleid dat de VOW is opgericht, met als doel periodiek bij elkaar te komen om operationele problemen te bespreken die zich op de terminals, specifiek op het wal-schip werkgebied, voordoen en trachten deze op te lossen, echter zonder enige inmenging naar de bedrijven toe.  In de laatste jaren is security ook een onderwerp van gesprek geworden.