(Oprichtingsmemo was van VOW, 30dec91, ref 102BA002.WIS) 

Oorsprong

Naar aanleiding van een aantal problemen bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen hebben een aantal verladers in Nederland uit de Petrochemie elkaar opgezocht en van hieruit is de V.O.W. ontstaan. Tijdens de eerste vergaderingen is gebleken dat de benoemde problemen eigenlijk voor alle terminals dezelfde waren. Hierdoor was er consensus onder de gesprekspartners om dit overleg te structureren.

Huidige status

De VOW is ondertussen een tactisch / operationele werkgroep met leden van verladende en vervoerende brancheorganisaties van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)., dat weer een basis vormt voor verdere bespreking van onderwerpen in de Vereniging Nederlands Petroleum Industrie werkgroep Water (de VNPI Water), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI werkgroep Logistieke veiligheid), Commissie Natte Bulk Terminals (CNBT) van Deltalinqs, en de ADN commissies van de BLN-Schuttevaer en CBRB.
Vanuit de VOW worden regelmatig sub werkgroepen gevormd die onderwerpen uitdiepen en aan de VOW presenteren.

Tevens is er met de VOW België contact op basis van agenda en notulenuitwisseling en het  bijwonen van elkanders bijeenkomsten. 

ToR maart 2020

Bestandsnaam
An Adobe Acrobat file VOW ToR FINAL 01-03-2020