Dit knelpuntendocument behandeld het vraagstuk van restlading in lekbakken.

 

LINK: Knelpuntenkaart ledigen lekbakken