Platform Zero Incidents

Het Platform Zero Incidents is een samenwerkingsverband tussen (bijna) alle West Europese tankvaart operators, bevrachters en/of rederijen.
Het doel is delen en leren van incidenten en daarop programma's organiseren en maken om de profesionaliteit en verantwoordelijkheid op logistieke en nautische veiligheid bij de binnenvaart zelf onder te brengen.

PZI heeft in de loop van jaren meerdere Safety Flashes, Safety Alerts en Best Practices geschreven.
Deze zijn hieronder te benaderen.

Safety Flashes

Safety Alerts

Best Practices

Overige documenten.